Truy cập nội dung luôn
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên người nhà và bệnh nhi tham gia xét nghiệm tại 2 bệnh viện T.Ư