Truy cập nội dung luôn
Năm 2019 tập trung vào các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh