Truy cập nội dung luôn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh