UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

20/11/2018 15:26 Số lượt xem: 392
Ngày 20-11, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần thứ 2), tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và thể thao.

Năm 2018, dưới sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tỉnh Bắc Ninh chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 165.104 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.150.100 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 8.784 tỷ đồng, tăng 1,8% so cùng kỳ; đến nay có 88/97 xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1%, doanh thu dịch vụ du lịch và tổng lượt khách đều tăng 20%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 66,12 tỷ USD, tăng 6,6%, trong đó xuất khẩu ước 34,85 tỷ USD, tăng 10,6%. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng nhanh, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán năm, tăng 22,3% so với năm 2017; trong đó thu nội địa 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% so dự toán và tăng 30,9% so năm 2017.

UBND tỉnh đã hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 trình Chính phủ; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, bền vững. Môi trường đầu tư được cải thiện, cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ, thành lập mới 2 đơn vị, giảm 51 đầu mối cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế 369 người.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh; lần đầu tiên Bắc Ninh có dự án được chọn thi cấp Quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thể thao thành tích cao phá kỷ lục thế giới ở bộ môn Cử tạ. An sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,72%. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả; quốc phòng – quân sự địa phương, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, làm rõ thêm một số điểm nhấn trong báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2018. Các đơn vị chức năng khẩn trương đưa vào sử dụng 2 Trạm Biến áp tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn; giải quyết một số vấn đề liên quan đến nước sạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, sáp nhật, tinh gọn bộ máy... Trên cơ sở Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018, dự kiến các chỉ tiêu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất kịch bản tăng trưởng chung toàn tỉnh năm 2019 dự kiến từ 7-8%, từ đó, các ngành, địa phương nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển phù hợp với thực tế và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đối với đầu tư công, cần ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực giáo dục, tiếp tục cải tạo, sửa chữa các trường học đã xuống cấp, khuyến khích phát triển các trường tư thục; tập trung nâng cấp các công trình nước sạch để nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; điều chỉnh quy hoạch điện cho sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm triển khai nút giao QL18 với QL1, đường gom và cầu vượt dân sinh KCN Quế Võ để khắc phục những điểm nghẽn giao thông; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; giữ vững an ninh chính trị, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại kéo dài...

Phiên họp cũng cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch 2019; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách địa phương năm 2019 và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng biên chế năm 2018; Đề án thành lập phường từ các xã thuộc địa bàn Thành phố Bắc Ninh; Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công  chức; Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Báo cáo rà soát mô hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019, kèm theo danh mục đề án, báo cáo trình các cấp có thẩm quyền năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 phê duyệt đề án triển khai mô hình thành phố thông minh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến năm 2030; Kịch bản Chương trình kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại; Báo cáo Quy hoạch và giá đất tại một số dự án trọng điểm...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục và thể thao.

Việt Anh