Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

18/07/2019 14:04 Số lượt xem: 15
Ngày 18-7, Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

 

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng dự thảo nhiều đề án, kế hoạch, phối hợp, đẩy mạnh triển khai, duy trì các hoạt động thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông; CNTT; hoạt động thông tin – báo chí – xuất bản… Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 18 doanh nghiệp bưu chính hoạt động, 201 điểm phục vụ bưu chính; 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông; tổng số thuê bao điện thoại tăng 4% so cùng kỳ năm 2018; mật độ số thuê bao truyền hình trả tiền đạt 8,68 thuê bao/100 dân. Hiện có khoảng 1.300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 525.950 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 6.500 tỷ đồng. Đã cấp 128 giấy phép xuất bản các loại…

6 tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin; tăng cường giới thiệu các dịch vụ bưu chính, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công đến người dân và doanh nghiêp. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, dự án CNTT theo Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019; tiếp tục các bước của dự án: Hệ thống camera giám sát giai đoạn 2, Trung tâm điều hành thành phố thông minh, Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố thông minh giai đoạn 2...

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực thông tin – truyền thông như: Việc chuyển đổi trạm BTS còn chậm; hiệu quả ứng dụng CNTT ở các cơ quan Nhà nước chưa cao; công tác quản lý mạng xã hội gặp nhiều khó khăn… Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực được giao quản lý; khắc phục tồn tại, hạn chế để công tác quản lý Nhà nước được nền nếp và hiệu quả hơn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa vào khai thác, vận hành và phát huy hiệu quả; thông tin tuyên truyền liên tục, hiệu quả về việc thực hiện “phạt nguội” các vi phạm ATGT phát hiện qua hệ thống camera được tiến hành từ tháng 9-2019; tham mưu tuyển dụng cán bộ IT có trình độ cao nhằm khai thác, vận hành có hiệu quả hạ tầng CNTT hiệu quả… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực theo hướng thành phố thông minh.

Việt Hoa