Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

16/12/2018 15:56 Số lượt xem: 444
Chiều 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh

 

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ trực thuộc và Trưởng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành  Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất yêu cầu cấp ủy các cấp căn cứ Kế hoạch triển khai chuyên đề năm 2019 của Tỉnh ủy để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình. Ban Tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập và tuyên truyền các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt đến cán bộ chủ chốt và đảng viên nội dung chuyên đề năm 2019 hoàn thành trước ngày 30-01-2019; cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề và thường xuyên đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt chi bộ; từng cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo chuyên đề năm 2019 gắn với nội dung thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thảo Nguyên