Về đơn của một số hộ dân thôn Bình Cầu, xã Hoài Thượng (Thuận Thành)

10/09/2018 09:06 Số lượt xem: 580
Một số hộ dân thôn Bình Cầu, xã Hoài Thượng (Thuận Thành) gửi đơn lên Báo Bắc Ninh phản ánh:
Năm 2015, lợi dụng chính sách đền bù việc xây dựng kè dọc bờ sông Đuống thuộc địa phận thôn Bình Cầu, một bộ phận cán bộ xã Hoài Thượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Cầu đã “kê man” nhiều thửa đất sai sự thật để lĩnh tiền đền bù trái quy định. Sau khi bị phát giác, số tiền thu sai đó đã nộp vào kho bạc Nhà nước. Vậy việc làm đó đã thỏa đáng chưa?
Tháng 5-2015, xã Hoài Thượng và cán bộ thôn Bình Cầu súc đất bãi ven sông, bán đất sai quy định, không được sự đồng thuận của nhân dân. Người dân chỉ được đền bù tiền hoa màu, vì lý do là “đất công ích”. Số tiền Nhà nước chi trả đền bù hoa màu là 92 triệu, nhưng cán bộ thôn chỉ trả cho người dân hơn 4 triệu đồng, số tiền còn lại do thủ quỹ thôn lĩnh. Sau khi bị phát giác, tự ý đưa vào xây dựng đình chùa nhằm chạy tội. Việc làm đó đúng hay sai?
Cán bộ thôn giao thầu cho ông Nguyễn Đình Đạt, thôn Bình Cầu một số diện tích đất bãi ven đê không thông qua sự đồng thuận của người dân. Ông Đạt tự ý phá tre chắn sóng, xây nhà kiên cố trên hành lang bảo vệ đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ hành lang đê điều.
Nhiều năm qua, xã và cán bộ thôn bán nhiều thửa đất ở trái thẩm quyền, đến nay một số hộ mua đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân thôn Bình Cầu đề nghị: Xem xét việc làm sai trái của một số cán bộ xã, thôn; trả lại diện tích đất canh tác giao thầu sai quy định cho người dân; tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ đê; đắp trả hành lang bảo vệ đê theo đúng chiều cao ban đầu và trồng che chắn sóng; chi trả tiền đền bù hoa màu theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 31-3-2017, UBND huyện Thuận Thành đã có kết luận số 217/KL-UBND do ông Nguyễn Xuân Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành ký như sau: Về đất đai: “Yêu cầu UBND xã hủy bỏ hợp đồng số 04/HĐTĐ-UBND ngày 30-7-2015 của UBND xã Hoài Thượng cho thuê đất đối với Công ty TNHH Bích Anh Tuấn, thực hiện cho thuê thầu theo đúng quy định trước ngày 30-9-2017; đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân đã mua đất theo đúng quy định của pháp luật”. Về tài chính: “Yêu cầu cán bộ thôn Bình Cầu hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thuộc lĩnh vực do thôn quản lý”. Về xử lý vi phạm hành chính: “Chỉ đạo hộ ông Nguyễn Đình Đạt tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, hoàn trả hiện trạng ban đầu cho công trình đê điều trước ngày 31-10-2017”. Đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm: “Xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng thẩm quyền đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Cầu xong trước ngày 15-10-2017”.
Ngày 30-3-2018, UBND xã Hoài Thượng có Văn bản số 08/BC-UBND do ông Nguyễn Đăng Biên, Chủ tịch UBND xã Hoài Thượng ký về kết quả thực hiện kết luận sau thanh tra:
“Đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kỷ luật Đảng đối với ông Đỗ Duy Diệp, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016; Lê Doãn Hựu, cán bộ, kế toán- ngân sách xã. 2 cán bộ này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Đảng ủy xã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Ngô Văn Thắng, cán bộ địa chính xã; Đỗ Trọng Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Bình Cầu; Nguyễn Văn Lan, Trưởng thôn Bình Cầu nhiệm kỳ 2015- 2017.
Về tài chính: UBND xã chỉ đạo cán bộ thôn Bình Cầu hoàn thiện hồ sơ quản lý tài chính kinh tế, hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thuộc lĩnh vực do thôn quản lý. Đối với các khoản chi sai, yêu cầu nộp vào “quỹ tộc biểu” của thôn và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện.
Về xử lý vi phạm hành chính: UBND xã Hoài Thượng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ xong công trình vi phạm hành lang đê bối của hộ Nguyễn Đình Đạt”.
BBN