Tiếp nối truyền thống, liên tục lập công

12/07/2019 08:32 Số lượt xem: 711
Ngày 12-7-1946, với chiến công đặc biệt xuất sắc đập tan âm mưu của Quốc dân Đảng câu kết với quân đội Pháp nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng non trẻ đã trở thành mốc son lịch sử vẻ vang-ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. 73 năm qua, cùng lực lượng An ninh cả nước, lực lượng An ninh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng An ninh Công an tỉnh luôn vững vàng, kiên định, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Mặt trận tổ quốc, các cấp, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác góp phần giữ vững An ninh quốc gia trong tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Nổi bật, thời gian gần đây, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã đạt được 1 số kết quả nổi bật như: Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đối phó với các tình huống phức tạp phát sinh, phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, giữ vững ANTT trong tỉnh trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Bắc Ninh… Cụ thể như: Bảo vệ đoàn Chủ tịch Triều Tiên di chuyển qua địa bàn Bắc Ninh; phối hợp Cục A01 và các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc 3 công dân Hàn Quốc nhiều ngày tụ tập, gây mất ANTT tại cổng trụ sở Công an tỉnh; triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh mạnh với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội hoạt động vi phạm pháp luật. Điển hình chủ động phát hiện, thu thập củng cố tài liệu, điều tra, kịp thời bắt giữ đối tượng Ngô Bá Khá ở Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, qua đó đã góp phần ngăn chặn việc phát tán trên mạng xã hội các hành vi lệch chuẩn, tiêu cực trong giới trẻ; tham mưu giải quyết ổn định tình hình phức tạp liên quan vụ vỡ quỹ tín dụng nhân dân xã Ngũ Thái, Thuận Thành; tập trung đảm bảo ANTT, tham mưu xử lý hiệu quả vụ việc tập trung đông người đòi miễn thu phí tại trạm thu phí BOT Quốc lộ 18, địa phận huyện Quế Võ. Giải quyết ổn định tình hình phức tạp liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bẩn tại Trường mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành…
Trong từng giai đoạn cách mạng, Công an Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng An ninh đoàn kết, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, tận tụy với công việc, liên hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu.
Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh Công an Bắc Ninh qua các thời kỳ cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Vinh dự lực lượng Công an Bắc Ninh có gần 1.000 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, 01 đơn vị được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm huân chương, huy chương các loại.
Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về ANTT để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến ANTT trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, tư tưởng và an sinh xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh tôn giáo, các vấn đề phát sinh từ các dự án... kịp thời phát hiện để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung giải quyết, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị, chống đối cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, số người khiếu kiện... có biểu hiện, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kêu gọi, kích động, lôi kéo tụ tập đông người tuần hành, biểu tình gây mất ANTT. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nắm tình hình bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Nhiệm vụ phía trước còn hết sức nặng nề, mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tế. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân .

Đại tá Vũ Quốc Tuấn