Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3, khóa 53

10/09/2018 16:30 Số lượt xem: 1226
Sáng 10-9, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 53. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh tỉnh dự và chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự tỉnh và các học viên.

 

Lớp học có 50 học viên là trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh. Quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề về: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu: Trường Quân sự tỉnh tổ chức khóa học đúng, đủ nội dung chương trình, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, duy trì nghiêm chế độ nền nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các giảng viên chuẩn bị chu đáo về giáo án, tài liệu, vận dụng các phương pháp truyền đạt khoa học, liên hệ sát thực tiễn. Học viên khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao cho học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Bộ CHQS tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra để lớp học được tổ chức theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Bảo Anh