Quế Võ triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018

07/09/2018 08:07 Số lượt xem: 786
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quế Võ vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ cho các thành viên trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 và nghe phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ, ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Quế Tân, Cách Bi và Yên Giả.
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã trong chiến đấu phòng thủ; đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.
Các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã nêu lên một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra đúng kịch bản, sát thực tế, chất lượng; cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Ban CHQS huyện, làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm hệ thống văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất bảo đảm cho diễn tập diễn ra sát với tình hình của địa phương; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong quá trình tổ chức diễn tập.
 
Hoàng Hanh, Ban CHQS huyện Quế Võ