Đồng Nguyên chú trọng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

10/09/2018 09:04 Số lượt xem: 652
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Từ Sơn, phường Đồng Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, tạo đà ổn định an ninh, chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn phường Đồng Nguyên có 5 chùa gồm 5 tăng ni và khoảng gần 5.000 phật tử; phường có giáo xứ Cẩm Giang với 156 hộ với 560 nhân khẩu theo đạo công giáo. Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 14-1-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và thực hiện các kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ thị ủy Từ Sơn về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo, Đảng ủy phường Đồng Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường. Đảng ủy phường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đấu tranh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào tôn giáo. Các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; các tín đồ phật tử, bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng khu dân cư đạt chuẩn về ANTT góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”, phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - sống tốt đời đẹp đạo” mô hình “xứ, họ đạo không có tệ nạn xã hội”... Thường xuyên tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Vận động các tín đồ, chức sắc tôn giáo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, phường Đồng Nguyên cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những mâu thuẫn, phức tạp trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Thông qua phong trào, các vị chức sắc, nhà tu hành ở các tôn giáo đã tham gia xây dựng thực hiện các hương ước, quy ước của các khu phố, làm gương sáng để quần chúng nhân dân cùng thực hiện tạo ra mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa các tôn giáo trong cộng đồng dân cư, tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực các hoạt động liên quan đến tôn giáo ở Đồng Nguyên cũng còn phát sinh tồn tại hạn chế và phức tạp liên quan đến ANTT, đó là việc lợi dụng tự do tín ngưỡng một số kẻ xấu đã thâm nhập về địa phương tuyên truyền lôi kéo quần chúng tham gia phát triển đạo lạ. Đơn cử như một số người tham gia tập luyện pháp luân công và một số đạo lạ khác làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Song bằng sự vào cuộc chỉ đạo tuyên tuyền, vận động tích cực của Đảng ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể từ phường đến các khu phố, đến thời điểm này không còn người dân tụ tập như trước đây.
Để giữ gìn ANTT an ninh tôn giáo phát huy sức mạnh đoàn kết đại dân tộc huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, trong đó có các vị chức sắc, tăng ni phật tử, giáo dân trong thời gian tới, Đảng ủy phường Đồng Nguyên rút ra một số kinh nghiệm thực tế đó là “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các vị chức sắc, tăng ni phật tử và bà con giáo dân theo các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phát huy truyền thống yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vận động các vị chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân chấp hành các quy định về hoạt động tôn giáo. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh tôn giáo đúng với pháp luật, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo, kiên quyết không để xảy ra phức tạp… Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH và giữ vững ANTT tại địa phương trong tình hình mới.

Hồng Dinh