(BBNĐT) Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới “mái nhà chung” Hội Nhà báo tỉnh những người làm báo Bắc Ninh tích cực hoạt động góp phần xây dựng tổ chức Hội, các cơ quan báo chí vững mạnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.