(BBNĐT) Với tỉ lệ 99,79% phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3184

Đã truy cập : 51723