Bao dien tu Bac Ninh
Đăng tin rao vặt

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện

 

Thực hiện quyết định của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2017.

Công ty Điện lực Bắc Ninh trân trọng thông báo:

Ngày 1-12-2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh sẽ thực hiện chốt chỉ số công tơ các khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác đổi giá điện.

- Thời gian thực hiện: Trong ngày 1-12-2017.

- Đối với các khách hàng mua điện sinh hoạt theo quy định sẽ không chốt chỉ số mà thực hiện tính giá điện theo phương pháp nội suy.

Công ty Điện lực Bắc Ninh kính đề nghị Quý khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt hợp tác cùng Điện lực, bố trí thời gian, cử người chứng kiến và xác nhận chỉ số công tơ để làm căn cứ tính toán hóa đơn tiền điện.

Tiêu đề Nhu cầu Lượt xem Thời gian
Toàn bộ 0 01/12/2017