Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 21/11/2017 - 08:14
1.000 lượt doanh nghiệp tư vấn miễn phí về thủ tục pháp lý
10 tháng, Trung tâm TTTV&XTĐT tỉnh thực hiện tư vấn, giải đáp thắc mắc miễn phí cho doanh nghiệp về thủ tục pháp lý, những vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp cho khoảng 1.000 lượt doanh nghiệp.

Lập hồ sơ miễn phí cho 4 doanh nghiệp tư nhân, 5 hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Lập hồ sơ miễn phí về thủ tục giải thể, thủ tục tạm ngừng  cho  74 doanh nghiệp. Hỗ trợ 125 doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng (thành lập mới, thông báo đăng ký thuế, thông báo mẫu dấu)...

Thái Uyên
Top