Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/11/2017 - 17:01
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11
Chiều 16-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì (ảnh).
Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh khóa XVII về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh.

Tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; ban hành kế hoạch giám sát năm 2018 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện Nghị quyết và các văn bản sau kỳ họp, xây dựng đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh; tổng kết công tác năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018.

Hội nghị góp ý vào Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2017,  phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của HĐND tỉnh và Báo cáo kết quả Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời UBND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; bàn và quyết định nội dung kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung làm rõ những kết quả, hạn chế trong công tác của HĐND tỉnh năm 2017 trên các mặt: Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; công tác khảo sát, giám sát và giải trình; tiếp xúc cử tri; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;  mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội; mối quan hệ giữa Thường trực HĐND các cấp.

Về kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí ngoài các nội dung thường kỳ theo quy định, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 14 nội dung chuyên đề.

Thanh Hương
Top