Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/11/2017 - 16:54
Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày 16-11, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại hội.

 

Các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh dự, chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn cả về nội dung và phương thức hoạt động. Các chỉ tiêu cụ thể đề ra trong Nghị quyết đều đạt như:  Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến, trong đó 50% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc được Chánh Văn phòng khen; 100% Tổ Công đoàn đạt vững mạnh; Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đơn vị đạt công sở Văn hóa.  

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước " Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Công đoàn Viên chức tỉnh. Phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan  đạt danh hiệu vững mạnh hoặc vững mạnh xuất sắc hằng năm; giữ vững danh hiệu cơ quan Văn hóa; 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có hơn 20% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 8% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 ủy viên và 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: Năm 2017, tỉnh đạt kết quả rất tốt trong phát triển kinh tế - xã hội trong đó có sự đóng góp tích cực của các đoàn viên Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, giúp việc UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị các đoàn viên Công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn và cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh.

Thanh Hương
Top