Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/11/2017 - 16:50
Ký giao ước hợp tác giữa Phòng Cảnh sát giao thông và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh
Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch tổ chức ký giao ước phối hợp các hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn.

Giao ước gồm 5 nội dung tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên và giáo viên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tuyên truyền toàn dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên…

Để thực hiện tốt giao ước, thời gian tới Chi đoàn hai đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị lồng ghép các hoạt động vào chương trình công tác chuyên môn; tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình cảm giữa cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch và Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

Hoài Phương
Top