Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 15/11/2017 - 08:25
Đánh giá kết quả mô hình nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp
Tại xã Trung Kênh (Lương Tài), Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức đánh giá kết quả mô hình nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp.

Mô hình được triển khai từ tháng 7-2016 tại 2 hộ của huyện Gia Bình, Lương Tài với quy mô 4.500 m2, số lượng cá thả 7.650 con/hộ. Sau 14 tháng Cá nheo Mỹ sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện nuôi tại ao đất, tỷ lệ sống đạt 90% trở lên, tốc độ tăng trưởng trọng lượng trung bình đạt xấp xỉ 200 gam/con/tháng, trọng lượng trung bình đạt từ 2,4 kg/con; hệ số tiêu tốn thức ăn trung bình 2,1 kg thức ăn/1kg cá. Năng suất đạt 19,1 tấn/ha/năm, lãi trung bình đạt 106 triệu đồng/ha/năm.

 

 

Các đại biểu dự hội thảo kiểm tra kết quả mô hình nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại hộ ông Đỗ Văn Lên.

 

Các đại biểu dự hội thảo thống nhất đánh giá, nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn bổ sung vào cơ cấu giống thuỷ sản của tỉnh một đối tượng mới, đa dạng hoá nguồn thuỷ sản thương phẩm, đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top