Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 13/11/2017 - 16:11
Hơn 1.100 hộ được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh hiện tăng trưởng hơn 14 tỷ đồng so với cùng kì 2016. Trong đó, nguồn do Trung ương ủy thác tăng 2,5 tỷ đồng; UBND tỉnh cấp từ nguồn ngân sách 11 tỷ đồng; nguồn cấp huyện và cơ sở tăng 505 triệu đồng.
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên nông dân phường Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh) đầu tư phát triển sản xuất.

 

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 47,1 tỷ đồng, giải ngân cho 1.115 hộ hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Anh Khôi
Top