Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 13/11/2017 - 10:33
Đảng bộ Ninh Xá gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, trong những năm qua, Đảng bộ xã Ninh Xá (Thuận Thành) đã thực hiện Chỉ thị số 03 và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Chi bộ thôn Bùi Xá là điển hình trong thực hiện “Học tập và làm theo lời Bác” của Đảng bộ xã Ninh Xá với 76 đảng viên. Dẫn chúng tôi tham quan con đường bê tông thênh thang quanh làng và nhà văn hóa mới được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới (NTM), anh Trần Đức Khương, Bí thư Chi bộ thôn vui mừng cho biết: Đó là kết quả chung sức, đồng lòng của đảng viên và nhân dân từ việc học tập Bác, nêu cao tinh thần tập thể và trách nhiệm với công việc chung. Để làm được điều này, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, nêu gương tốt để mọi người làm theo trong các cuộc sinh hoạt chi bộ...

Ở Đảng bộ xã Ninh Xá, không chỉ tập thể tích cực mà mỗi đảng viên cũng ý thức học tập và làm theo lời Bác. Ông Phạm Công Hòa, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bùi Xá cho biết: “Tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tôi tâm đắc việc tự rèn luyện bản thân và nêu gương nên trong suốt gần 40 năm là đảng viên, tôi nguyện làm theo lời dạy của Người”. Thực tế, ông Hòa đã chủ động hiến hàng chục m2 đất để làm đường thôn và vận động hàng chục hộ dân trong thôn tự nguyện tháo dỡ tường rào, nhà cửa để hiến đất GPMB, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa thôn.

 

 

Nghệ thuật hát trống quân được người dân thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá bảo tồn, gìn giữ.

 

Không riêng Chi bộ thôn Bùi Xá mà việc học tập, làm theo lời Bác đã lan tỏa trong toàn xã. Chi bộ các trường học với cuộc vận động “Hai không”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chi bộ các thôn Dư Xá, Thiện Dũ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công.... Từ việc nâng cao nhận thức, nhiều quần chúng không cam chịu đói nghèo vươn lên phát triển kinh tế như: Hộ gia đình ông Lê Văn Thắng, Trần Văn Thanh, Lê Văn Tuấn, thôn Bùi Xá; Nguyễn Đức Lụa, thôn Dư Xá với các mô hình trang trại tổng hợp, trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 300-350 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10-15 lao động … Qua đó, góp phần giúp Ninh Xá giảm tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 2%, thu nhập của người dân đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Tại khu dân cư các đoàn thể đã xây dựng tuyến đường tự quản và thường xuyên giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh và huyện Thuận Thành cộng với sự đóng góp ủng hộ của đông đảo người dân, Ninh Xá đã triển khai nhiều hạng mục, công trình phục vụ chương trình xây dựng NTM như: Trường học, Nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng,... góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đến thời điểm này, xã Ninh Xá đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Để có được kết quả đó, Đảng bộ xã đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong học tập và làm theo lời Bác. Hiện nay, Đảng bộ xã có 13 chi bộ, 371 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” của từng năm. Trong đó, Đảng bộ chú trọng tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc đã cam kết thực hiện nghiêm túc chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ, 100% đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều được quán triệt nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong đời sống và công tác theo đạo đức, tác phong của Người. Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm tuyên dương, nhân rộng điển hình thực hiện tốt chuyên đề theo năm với phương châm đúng người, thực chất. Đảng ủy xã coi trọng đổi mới công tác lãnh đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sàng, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Xá khẳng định, không có sự kết hợp nào tốt hơn bằng việc gắn học và làm theo Bác với xây dựng NTM. Trong thời gian tới, với những kế hoạch cụ thể đã được đề ra, việc “Học tập theo và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị sẽ từng bước thấm nhuần trong từng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã. Qua đó, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Xuân Bình
Top