Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 09/11/2017 - 16:50
Lãnh đạo tỉnh làm việc với thị xã Từ Sơn về công tác GPMB dự án đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2
Ngày 9 – 11, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với thị xã Từ Sơn, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, phường Đình Bảng để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2 đoạn qua thị xã Từ Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường kết luận buổi làm việc.

 

Dự án đường dây điện 500/220 kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2 đoạn qua thị xã Từ Sơn thuộc 2 phường Tân Hồng và Đình Bảng. Đến nay, UBND Thị xã đã thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi để làm chân cột; tài sản cây trồng trên đất nông nghiệp nằm dưới hành lang đường điện. Kết quả, tổng diện tích đất thu hồi là hơn 11.478 m2; có 71/75 hộ có đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng; 27/37 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản nằm dưới hành lang lưới điện. Tại phường Đình Bảng có 16 hộ có đất ở nằm dưới hành lang đường điện, diện tích phải thu hồi là 719,2 m2 (trong đó có 6 hộ bị thu toàn bộ diện tích đất ở); ngành chức năng Thị xã đang tổ chức kiểm kê tài sản trên đất, rà soát lại hồ sơ, nguồn gốc đất; tạo quỹ đất để giao đất tái định cư…Tuy nhiên, công tác GPMB còn khó khăn trong việc xác định nguồn gốc, diện tích đất của 16 hộ bị thu hồi đất ở.

Các đại biểu đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thị xã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, chính quyền phường Đình Bảng, khu phố để xác định rõ diện tích, nguồn gốc đất của 16 hộ dân làm căn cứ thực hiện GPMB.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của thị xã Từ Sơn trong công tác GPMB đáp ứng tiến độ dự án; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc phục vụ sản xuất công nghiệp. Yêu cầu chậm nhất đến ngày 15 – 12 – 2017, địa phương thực hiện xong công  tác GPMB. Cụ thể, đối với 10 hộ có tài sản nằm dưới hành lang lưới điện mà chưa nhận tiền hỗ trợ, Thị xã thông báo, vận động phải tháo dỡ trước ngày 20 – 11; 16 hộ có đất ở thuộc phạm vi dự án, địa phương cần sớm hoàn thiện và phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ; trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư cho 6 hộ dân xong trong tháng 11. Với thái độ, không để công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, tỉnh giao các ngành Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Tài chính tích cực hỗ trợ thị xã Từ Sơn trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Đức Anh
Top