Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 09/11/2017 - 08:49
Tiên Du nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết 197 của HĐND tỉnh khóa XVII
Ngày 4-9-2015, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND17 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND17 ngày 24-4-2014 Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đây là một trong những Nghị quyết quan trọng khẳng định chính sách chăm lo an sinh xã hội của tỉnh. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, phân công một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 197. Tiên Du là một trong những địa bàn được giám sát.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du tổ chức giám sát tại UBND huyện và các xã, thị trấn: Lim, Phú Lâm, Lạc Vệ, Hoàn Sơn; đồng thời nghiên cứu báo cáo của các xã còn lại của huyện. Qua giám sát cho thấy, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22-9-2015 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Nghị quyết 197 và Quyết định 34, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền Nghị quyết 197 của HĐND, Quyết định 34 của UBND tỉnh để người dân nắm được. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai chính sách, hướng dẫn thủ tục hồ sơ thực hiện cho cán bộ cấp huyện, lãnh đạo UBND xã, thị trấn; cán bộ Thương binh - Xã hội, trưởng thôn, xóm, khu phố. Xây dựng kế hoạch, quy trình và tiến độ thời gian lập hồ sơ, thời gian xét duyệt hồ sơ của UBND cấp xã, thị trấn để giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện đề nghị hội người cao tuổi các xã, thị trấn phối hợp với cán bộ Thương binh - Xã hội các xã, thị trấn rà soát người cao tuổi đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp theo hướng dẫn liên ngành của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Y tế đảm bảo kịp thời theo quy định; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi; phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện chi trả trợ cấp đối với người cao tuổi theo chính sách đặc thù của tỉnh cùng với đối tượng Bảo trợ xã hội theo quy định.

Nhìn chung việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 197 và Quyết định 34 khá nghiêm túc, đạt hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2017 trên toàn huyện có 2.712 người được chi trả trợ cấp hàng tháng, trong đó: 1.175 người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác trên địa bàn (kể cả người được hưởng chế độ tuất liệt sỹ); 1.443 người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác; 94 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sĩ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác.

Tuy nhiên, việc triển khai làm chế độ, kê khai hồ sơ còn chậm so với tiến độ đề ra vì: Nhiều người cao tuổi sức yếu không tự đi kê khai hồ sơ, con cháu của người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng chế độ thường bận đi làm, ít quan tâm đến chế độ, quyền lợi của người cao tuổi; một số gia đình Người cao tuổi không nắm bắt kịp thời thông báo thời gian làm hồ sơ hưởng chế độ. Còn xảy ra hiện tượng ngày tháng năm sinh giữa sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân không trùng khớp nhau gây mất thời gian để điều chỉnh hồ sơ, dẫn đến việc xét duyệt của cấp xã bị chậm.

Việc thực hiện đăng ký mua BHYT nhiều thủ tục dẫn đến việc cấp BHYT cho người cao tuổi còn chậm, chưa liên tục. Việc điều chỉnh trợ cấp, hồ sơ trợ cấp mới cho người cao tuổi dự toán cho năm sau còn chậm theo hướng dẫn của liên ngành giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Y tế trước ngày 30-9 hàng năm. Nhân viên bưu điện chưa phối hợp với cán bộ TB&XH các xã, thị trấn trong việc nắm bắt tình hình đối tượng báo tăng, giảm trợ cấp hàng tháng cho nên công tác báo tăng giảm của các xã, thị trấn lên phòng Lao động - TB&XH còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc chi trả trợ cấp của tháng sau. Cán bộ bưu điện các xã, thị trấn không nắm được chế độ trợ cấp nên khi đi chi trả trợ cấp không trả lời ngay được những thắc mắc về chế độ trợ cấp của đối tượng được hưởng, cá biệt có trường hợp chi trả trợ cấp sai, nhất là những đối tượng tăng mới, những gia đình có 2 chế độ và đối tượng có truy lĩnh trợ cấp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 197, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh: Hỗ trợ chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp thương binh, bệnh binh, tuất thương binh, tuất liệt sĩ tái giá từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi; trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi đang hưởng tuất liệt sỹ, theo chính sách đặc thù của tỉnh; hỗ trợ 100% kinh phí khi tham gia BHYT tự nguyện đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ BHYT; có chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ trợ cấp của người cao tuổi. Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du cũng đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với UBND huyện và các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn của huyện.

Thanh Hương
Top