Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 09/11/2017 - 08:45
Quản lý ngân sách chặt chẽ, hiệu quả
Hết 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh đạt gần 17.106 tỷ đồng, tăng 36,7% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa bằng 90% và tăng 40,4%, thu từ hải quan bằng 92,3% và tăng 29,5%; Chi ngân sách địa phương 8.885,4 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm 48,1% tổng chi ngân sách và tăng 18,9%; chi thường xuyên chiếm 49,5% và tăng 9,6%. Công tác thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để đạt được kết quả đó, từ cuối năm 2016, trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thách thức trong năm 2017, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, chú trọng đến công tác quản lý ngân sách. Sở tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết nhằm duy trì thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện các giải pháp về quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng có hiệu quả NSNN.

 

 

Xưởng sản xuất thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, căn cứ Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh cho các đơn vị, Sở Tài chính đã phối hợp với Cục Thuế thực hiện thông báo giao dự toán thu ngân sách đối với các doanh nghiệp (DN) và đôn đốc các DN thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định. Xác định vai trò quan trọng của DN trong việc tăng nguồn thu cho NSNN, nên ngoài việc quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài chính thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khó khăn vướng mắc của DN; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN, hướng dẫn thực hiện đúng quy định của nhà nước. Nhờ đó, 9 tháng qua, nhiều khoản thu NSNN đã tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Thu tiền sử dụng đất tăng 162,2%; thu phí, lệ phí tăng 86,4%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 42,2%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 38,8%; thu thuế từ các doanh nghiệp FDI tăng 32,6%...

Về chi NSNN, căn cứ Quyết định của UBND tỉnh giao dự toán chi NSNN cho các đơn vị, Sở Tài chính thực hiện thẩm định, phân bổ dự toán chi tới các đơn vị sử dụng ngân sách theo từng nhiệm vụ. Thẩm định kinh phí thu hút nhân tài, kinh phí sự nghiệp khoa học, đào tạo cán bộ, công chức; thực hiện hỗ trợ, trợ cước, trợ giá cho các DN theo quy định… Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán, tài chính, công tác quản lý và sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước tại các đơn vị, qua đó kịp thời điều chỉnh, kiến nghị các nội dung chi vượt dự toán, chi sai chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, bảo đảm việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục địch, tiết kiệm, hiệu quả.

Năm 2017 toàn tỉnh, phấn đấu thu nội địa từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng 14 -16%… Để đạt mục tiêu đó, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là ưu đãi về đất đai, tiếp cận vốn tín dụng; tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu thuế từ hoạt động dịch vụ; tăng thu từ các dự án giao đất, thu thuế tài nguyên; xử lý nghiêm các DN có hành vi trốn thuế. Đối với chi NS địa phương, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chi được phân bổ trong kế hoạch năm 2017. Cử cán bộ thường xuyên đi cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, duyệt quyết toán ngân sách bảo đảm kế hoạch đề ra với mục tiêu nâng cao hiệu quả chi tiêu công, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách...

Thanh Ngân
Top