Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 16:58
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Tăng cường giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 8-11, lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tăng cường cán bộ trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hàng ngày sẽ có 1 lãnh đạo, 1 chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh làm việc, trực tiếp nhận, thẩm định và hỗ trợ nghiệp vụ tại chỗ đối với các loại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhằm giúp người dân và doanh nghiệp trong việc làm thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt, một số thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ được giải quyết ngay trong ngày tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.

 

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

Cùng với Phòng Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bắc Ninh cũng tăng cường nhân lực tư vấn cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác điểm tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo thống kê, từ khi hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (16-6-2017), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp nhận 3.585 hồ sơ các loại; trong đó, giải quyết và trả trước hạn hơn 2.450 hồ sơ, thời gian bình quân để giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày.

Tin, ảnh: Dương Hoàn
Top