Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 16:50
Toạ đàm “Xây dựng phong cách người thanh niên Công an Bắc Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Ngày 8-11, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Toạ đàm “Xây dựng phong cách người thanh niên Công an Bắc Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của các đơn vị Chi Đoàn trực thuộc tham dự.

Các cán bộ, chiến sĩ-đoàn viên viên thanh niên tham gia toạ đàm.

 

Các cán bộ, ĐVTN tham gia trao đổi các nội dung của cuộc vận động như: Mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, sinh hoạt thường ngày của mỗi ĐVTN-Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay; vai trò của ĐVTN cùng với toàn lực lượng Công an trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; việc xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động gắn với nhiệm vụ công tác…

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và đất nước.

Xuân Me
Top