Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 16:48
Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ
Ngày 8-11, UBND huyện Quế Võ khai trương Trung tâm Hành chính công huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ được thành lập theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 22-6-2017 của UBND tỉnh. Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc và Phó Giám đốc; 3 cán bộ công chức, viên chức trực thuộc; 17 cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào thực hiện tại Trung tâm. UBND huyện đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng tại Trung tâm; đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ 217 TTHC  liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt việc vận hành, giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 6-11-2017, Trung tâm vận hành thử nghiệm phần mềm ứng dụng trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết các TTHC, qua đó tiếp nhận hơn 200 hồ sơ giải quyết các TTHC của tổ chức, cá nhân.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh: Bắc Ninh là một trong ba tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Trung tâm Hành chính công, Quế Võ là địa phương thứ 6 của tỉnh triển khai mô hình này. Trung tâm Hành chính công là đơn vị trực tiếp thực hiện cải cách TTHC nâng cao chất lượng hành chính công, nâng cao chất lượng chức năng quản lý Nhà nước, giải quyết các mối quan hệ giữa tổ chức cá nhân với các cơ quan nhà nước. Để Trung tâm hoạt động thực sự hiệu quả, cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục quan tâm, sát sao hoạt động, bảo đảm việc giải quyết TTHC công khai, minh bạch và hiệu quả; khẩn trương rà soát đưa các TTHC của các cơ quan, đơn vị về Trung tâm giải quyết. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công huyện sớm ổn định tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng  giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến;  xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan, đơn vị với Trung tâm Hành chính trong giải quyết công việc, góp phần xây dựng huyện trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại của tỉnh, cùng các địa phương khác từng bước đưa tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin, ảnh: Mai Phương
Top