Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 16:42
Hội thảo “Kinh tế Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”
Ngày 8-11, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội thảo “Kinh tế Bắc Ninh 2017: Những nhân tố và động lực tăng trưởng mới”.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trình bày các vấn đề:  Kinh tế Bắc Ninh 2017: “Những nhân tố, động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo” và “Định dạng cách thức tăng trưởng và khả năng chuyển hướng”. Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của cấp ủy, HĐND và chính quyền các cấp, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, vị thế của Bắc Ninh ngày càng tăng so với các địa phương trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 18,6%, giá trị ước đạt hơn 155.000 tỷ đồng, chiếm 3,11% GDP cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 979.000 tỷ đồng; thu hút FDI đạt gần 3,5 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 21.393 tỷ đồng, vượt 11,7% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,85 tỷ USD, tăng 30,7%... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có công.

Dự báo trong 10 năm tới Bắc Ninh tiếp tục thu hút FDI nhiều hơn; FDI gắn kết và lan tỏa tốt hơn tới kinh tế trong nước qua con đường kinh tế đô thị. Vì vậy các giải pháp được đưa ra là: kết nối kinh tế trong nước và FDI để có năng suất cao hơn; quản trị thông minh đòi hỏi cán bộ thông minh hơn; chính sách và môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao hơn và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhanh hơn.

Các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế có thể trở thành rào cản tác động đến phát triển kinh tế của tỉnh như: kinh tế Bắc Ninh phát triển chủ yếu dựa vào yếu tố nước ngoài; doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhưng quy mô nhỏ, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI…

Hội thảo giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chi cục Thống kê các huyện và Phòng tài chính – kế hoạch cấp huyện nắm được những nhân tố và động lực tăng trưởng của Bắc Ninh hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Từ đó chủ động nghiên cứu và đưa ra giải pháp phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị công tác.

Nguyễn Hoa
Top