Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 09:14
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Du với công tác giảm nghèo
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Du đã triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, truyền tải vốn kịp thời để hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thành công các chương trình, nghị quyết của huyện về công tác giảm nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tính ở thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Du. Từ nguồn vốn vay trên 60 triệu đồng của Ngân hàng cùng với nguồn vốn của gia đình, ông Tính đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng làm mô hình trang trại VAC với tổng diện tích hơn 5 mẫu, trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Nhãn, đu đủ, cam, bưởi Diễn… và nuôi thả nhiều loại cá như: Trôi, mè, trắm, chép… Hiện nay, trang trại của gia đình ông có 300 cây nhãn muộn; gần 300 cây đu đủ, 400 cây cam và 200 cây bưởi Diễn… kết hợp với tăng gia gà vịt, thả cá cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm.

Đối với gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn là hộ cận nghèo, chồng mất sớm. Gia đình khó khăn, lại có 5 con đang ăn học, 2 con đầu học xong Đại học và ra trường. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng chính sách, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa đã phần nào bớt khó khăn nhờ nguồn vốn vay học sinh, sinh viên để phát triển kinh tế và hỗ trợ nuôi các con ăn học.

Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc NHCSXH huyện Tiên Du cho biết: “Hiện nay NHCSXH huyện Tiên Du đang triển khai 9 chương trình cho vay vốn ưu đãi dành cho đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là những chương trình đã gắn bó lâu dài với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, có tác động tích cực đến công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện là trên 250 tỷ đồng, với tổng số gần 11.600 khách hàng còn dư nợ...”. Chương trình cho vay đã được NHCSXH huyện triển khai ở các xã, thị trấn trên địa bàn với 13 điểm giao dịch. Tại các điểm giao dịch, Ngân hàng đã công khai chủ trương chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với thủ tục vay vốn đơn giản, Ngân hàng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp; các tổ chức chính trị xã hội xây dựng được 292 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 11.565 hộ vay vốn tại 14 xã, thị trấn; bình quân mỗi xã có 21 tổ hoạt động, trung bình 40 tổ viên/tổ và với dư nợ bình quân đạt 860 triệu đồng/tổ.

Từ các chương trình cho vay hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo về nhà ở… đã giúp nhiều hộ gia đình trong huyện đầu tư vào sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Có thể nói, hiệu quả chương trình cho vay hộ nghèo và các chương trình cho vay ưu đãi khác trong những năm qua trên địa bàn huyện đã khẳng định được vị thế của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của huyện.

Xuân Trang
Top