Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 08/11/2017 - 09:06
Điểm sáng sinh hoạt chi bộ ở Lương Tài
Chi bộ thôn Nhất Trai (Đảng bộ xã Minh Tân, huyện Lương Tài) có 84 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Từ việc xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Chi bộ thôn Nhất Trai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ, đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đề ra.

Đồng chí Đỗ Đăng Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Nhất Trai cho biết: Chi bộ đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn số 09/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Từ đó xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm, hằng tháng của chi bộ và lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng.

Thực tế ở Chi bộ thôn Nhất Trai, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết Chi ủy đã chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định rõ về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm và quyền hạn của tập thể, cá nhân, nội dung sinh hoạt thiết thực, rõ ràng. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, Chi ủy (cụ thể là Bí thư chi bộ) luôn chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm cần tập trung lãnh đạo; thông báo trước thời gian, nội dung sinh hoạt đến từng đảng viên để đảng viên sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến tại hội nghị. Đây là yếu tố quan trọng để việc thảo luận của các đảng viên, kết luận các vấn đề của chi bộ đạt hiệu quả, các nghị quyết của chi bộ sẽ đầy đủ về nội dung, sắc bén về biện pháp thực hiện, trí tuệ của đảng viên trong chi bộ được phát huy và giải quyết thấu đáo.

Hằng tháng, Chi bộ thôn Nhất Trai xây dựng lịch làm việc của cấp ủy, tổ chức sinh hoạt chi bộ vào ngày mồng 3 đầu tháng với tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 90% trở lên. Nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tập trung phổ biến, quán triệt nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương tới cán bộ, đảng viên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; bàn bạc dân chủ các vấn đề cấp thiết của địa phương về thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế, xã hội, chú trọng những vấn đề nổi cộm ở cơ sở... Cùng với việc duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất theo chủ trương của Đảng ủy xã cũng được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, như: Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề về xây dựng Đảng; chuyên đề về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; chuyên đề về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt, chi bộ luôn mở rộng và phát huy dân chủ, tập trung thảo luận thẳng thắn, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Bởi vậy, tinh thần và trách nhiệm của mỗi đảng viên được phát huy; việc phát biểu ý kiến, tranh luận của đảng viên khi bàn thảo những nội dung trọng tâm được khuyến khích. Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ có từ 5-6 ý kiến đảng viên tham gia đóng góp, thảo luận, mạnh dạn đánh giá ưu điểm, góp ý về khuyết điểm của cấp ủy, đảng viên, nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế. Qua đó, tạo được không khí chân tình, thẳng thắn trong thảo luận, trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung sinh hoạt của chi bộ ở thôn Nhất Trai luôn gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Bí thư chi bộ giữ vai trò chủ tọa điều hành, chủ động gợi ý, hướng dẫn đảng viên những vấn đề cần tập trung thảo luận; đồng thời giải đáp những thắc mắc của đảng viên theo đúng thẩm quyền, tạo sự chuyển biến về “chất” để đạt được đích cuối là đưa ra nghị quyết của chi bộ “hợp ý Đảng, lòng dân”.

Đồng chí Đỗ Đăng Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Nhất Trai khẳng định: Sinh hoạt chi bộ đã trở thành điểm tựa tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên được góp ý, tiếp thu và giúp đỡ để ngày càng tiến bộ. Đặc biệt, các nghị quyết đưa ra đều trúng ý Đảng, hợp lòng dân, từng bước đi vào cuộc sống; trong đó đảng viên tiên phong thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, tác động sâu rộng đến nhận thức và hành động của nhân dân.

Điển hình là nghị quyết của Chi bộ thôn Nhất Trai về quy hoạch vùng trồng màu được thực hiện từ nhiều năm nay, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Thôn Nhất Trai đã vận động nhân dân mở rộng và duy trì trồng 50 ha cây màu ở các vùng: bãi ngoài đê, khu bãi cát và trong vườn, chuyên trồng cây cà rốt và riềng, với giá trị thu nhập cà rốt đạt khoảng 162 triệu đồng/ha, riềng đạt khoảng 270 triệu đồng/ha. Gần nhất vào tháng 9-2016, Chi bộ thôn ra nghị quyết về xây dựng chùa làng, đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay, ngôi chùa đã hoàn thành với kinh phí đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng; trong đó các nhà tài trợ ủng hộ 70% kinh phí, nhân dân đóng góp 30% kinh phí còn lại.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ thôn Nhất Trai đã phát huy được vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%, tỷ lệ GĐVH đạt từ 95%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95%, thôn Nhất Trai nhiều năm liền đạt LVH, chi bộ đạt TSVM. Thôn Nhất Trai đã “hòa nhịp” cùng xã Minh Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, tạo sức bật mới trong công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Đức Phương
Top