Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 07/11/2017 - 16:23
Hội thảo Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị
Sáng 7-11, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.

Dự hội thảo có GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Về phía Trường Sĩ quan Chính trị, chủ trì hội thảo có các đồng chí Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu Trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Chính ủy.

 
Các đại biểu trao đổi về chủ đề hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được 150 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các cơ quan chức năng của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, đơn vị ở khu vực phía Bắc và cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Sĩ quan Chính trị tham gia.

Với tinh thần tôn trọng lịch sử, “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, các đại biểu nêu cao tinh thần dân chủ, khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, bàn thảo các vấn đề: Giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực; ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam.

Trong lĩnh vực xây dựng quân đội về chính trị, các tham luận tập trung luận giải những giá trị cơ bản của Cách mạng Tháng Mười Nga trong hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản như: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với quân đội; thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội vô sản; phát huy sức mạnh chính trị tinh thần; xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết quân - dân; xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh; đấu tranh chống phủ nhận giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười và âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch... Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nghiên cứu, quán triệt, vận dụng các bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, đào tạo chính trị cấp phân đội và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự nói riêng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Cao Lợi
Top