Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 06/11/2017 - 16:40
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị Đại hội
Ngày 6-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa II lần thứ 12, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
Ông Nguyễn Nhân Phượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội cho các thành viên.

 

Tại hội nghị, các thành viên cùng đóng góp ý kiến vào văn kiện Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời thông qua kịch bản chương trình Đại hội, số lượng đại biểu tham dự và khách mời; dự toán kinh phíBan Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh cũng công bố Quyết định thành lập Ban t chức và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban thực hiện công tác chuẩn bị trước, trong thời gian diễn ra Đại hội.

Được biết, Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh hiện có gần 600 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội cấp huyện và các hội tập thể như CLB doanh nhân nữ thị xã Từ Sơn, CLB trang trại…Đại hội Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới.

Huyền Thương
Top