Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 06/11/2017 - 16:33
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ tại Hà Nội
Trong hai ngày 3 và 4-11, tại thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ Ba (nhiệm kỳ 2016- 2021) với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quyết định của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng hai đơn vị TP Hà Nội (đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ ba) và tỉnh Bắc Ninh (đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ tư).

 

Tham dự hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; cùng đại diện Lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND của 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ. Đoàn đại biểu Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

11 tham luận của các địa phương cho thấy, những năm qua HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, thực sự đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thành các nghị quyết của HĐND trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật. Việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND đã có nhiều đổi mới phù hợp, lựa chọn đúng và quyết định nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Tuy nhiên, việc thực hiện chức năng quyết định của HĐND vẫn còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc từ quy định pháp luật như thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, quy trình ban hành nghị quyết của HĐND chưa thực sự hợp lý; đối với những nghị quyết quy định cơ chế đặc thù của tỉnh, phần chế tài chưa được đề cập một cách tương xứng, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý khi có vi phạm.  Có nghị quyết ban hành chưa sát thực tế nên khi thực hiện còn gặp vướng mắc, phải bổ sung, sửa đổi không lâu sau khi ban hành; Có những nghị quyết đã ban hành nhưng chậm được triển khai tổ chức thực hiện... Từ đó, các tham luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quyết định của HĐND cấp tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tham luận về: “Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh”, trong đó tập trung đánh giá về thực trạng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh thời gian qua; xác định vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; đồng thời đưa ra năm kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quyết định của HĐND nói chung và của HĐND cấp tỉnh nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận Thường trực HĐND khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ đã lựa chọn chủ đề hội nghị sát thực tiễn. Nhiều tham luận đã nêu thực tiễn, những kinh nghiệm tốt để các địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định của HĐND theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND và các ban của HĐND cần tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của  UBND cùng cấp và các cơ quan có liên quan để kiểm chứng về tính phù hợp thực tiễn, tính khả thi của các nghị quyết; những vấn đề chưa phù hợp trong nghị quyết cần được Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trao đổi với UBND và trình HĐND xem xét, điều chỉnh cho phù hợp...

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chuyển giao việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ (lần thứ Tư), nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Tú
Top