Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 05/11/2017 - 16:02
Khai giảng lớp cử nhân chuyên ngành Chính trị học
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp cử nhân chuyên ngành Chính trị học k37B khóa 2017-2020.

Trong thời gian 30 tháng, 79 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, thực hành 30 môn học với hình thức vừa học vừa làm, kiến thức tập trung vào những vấn đề cơ bản: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về kinh tế, văn hóa, khoa học, đối ngoại, hành chính…; các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý.

Đây là lớp cử nhân chính trị thứ 2 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

 

Xuân Bình- Trần Thư
Top