Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 02/11/2017 - 16:18
Báo Bắc Ninh tổ chức thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 6 (khoá XII)
Chiều 2-11, Đảng bộ Báo Bắc Ninh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 6 (khoá XII).
 

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp truyền đạt, thông tin những nội dung trọng tâm của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về: Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Túc trực tiếp thông báo kết quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khoá II) tại Báo Bắc Ninh.

 

 

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Báo Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh được thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trên địa bàn tỉnh định hướng công tác đấu tranh chống lại các thủ đoạn chống phá, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Túc đề nghị Đảng ủy Báo Bắc Ninh bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền việc học tập, quán triệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguyễn Hoa
Top