Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 02/11/2017 - 08:47
Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh - Vị thế mới, khát vọng mới
Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ y tế của tỉnh, phù hợp với chủ trương phát triển giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc gia và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học của cả nước, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh. Dấu mốc quan trọng này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tín hiệu vui trên chặng đường mới.

Hiện nay, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường cả về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Để vận hành hiệu quả công năng của trang thiết bị và khai thác, phát huy được năng lực nguồn nhân lực, Bắc Ninh đã tăng cường bổ sung nguồn nhân lực, đào tạo được đội ngũ cán bộ y tế có trình độ để đáp ứng được nhu cầu. Năm 2016, Bắc Ninh đã đạt tỷ lệ 11,6 bác sỹ/1 vạn dân; 0,6 dược sỹ đại học/1 vạn dân; 10,8 điều dưỡng/1vạn dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ cả về số lượng, cơ cấu và trình độ phổ biến ở hầu hết các đơn vị, đặc biệt là dược sỹ đại học, điều dưỡng, hộ sinh... Một số đơn vị chưa được bổ sung đủ cán bộ khi yêu cầu nhiệm vụ tăng lên; tuyến xã, phường có tỷ lệ hộ sinh trung cấp rất thấp, chủ yếu là y sỹ học chuyển đổi hộ sinh, không có cán bộ đạt trình độ cao đẳng; còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu ở các tuyến.

Khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển nhanh và mạnh, trong đó bao gồm cả các kỹ thuật về y tế, nhiều kỹ thuật y tế hiện đại sẽ được triển khai, đòi hỏi nguồn nhân lực y tế phải đủ khả năng để tiếp nhận các kỹ thuật, công nghệ mới được chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để đạt mục tiêu đề án phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2014-2020 của Sở Y tế Bắc Ninh là phát triển nhân lực y tế đủ về số lượng (11 bác sỹ/vạn dân; số điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên/1 bác sỹ đạt 3,0), nâng cao chất lượng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; với dự kiến quy mô dân số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 khoảng 1.272.905 người (tốc độ tăng dân số trung bình 1,1%/năm) thì yêu cầu đặt ra là cần bổ sung đủ số lượng nhân lực theo định mức quy định; xây dựng và bố trí cân đối nhân lực theo cơ cấu, trình độ; đồng thời tăng cường đào tạo với các hình thức: Đào tạo chuyển đổi từ y sỹ sang điều dưỡng và tiếp tục đào tạo nâng cao ở trình độ cao đẳng; đào tạo chuyên sâu đối với tuyến tỉnh, huyện, trong đó có đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II; đào tạo nâng cao cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y đảm bảo chuẩn hoá, đạt trình độ cao đẳng, đại học đến năm 2025 theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế.

   

 

Ban Giám hiệu nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các điều dưỡng, dược, y sỹ khóa học 2015-2017.

 

Như vậy, việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh là nhu cầu tất yếu nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới như tinh thần NQ số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị. Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết, phù hợp với xu thế chung của khu vực cũng như trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa…

Về kế hoạch phát triển chương trình, giáo trình của trường, ông Đồng Duy Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh cho biết: Trong năm 2017, nhà trường đã tổ chức xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành 6 bộ chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và 3 bộ chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Năm 2018, tiếp tục biên soạn, thẩm định và ban hành 1 chương trình, giáo trình đào tạo ở trình độ trung cấp là Dân số y tế và 1 chương trình, giáo trình đào tạo ở trình độ cao đẳng là Y học cổ truyền. Năm 2019, biên soạn, thẩm định và ban hành 2 chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng là Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Như vậy, đến năm 2019, nhà trường đã có 6 bộ chương trình đào tạo ở trình độ trung cấp và có 6 bộ chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng. Hằng năm, các chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức nhằm bảo đảm  tính mới, tính khoa học trong đào tạo.

Để phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành đào tạo bậc cao đẳng, nhà trường tiếp tục bổ sung các đầu sách phục vụ công tác giảng dạy, tăng cường tính hiệu quả trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin trên thư viện điện tử; thường xuyên cập nhật các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Quốc gia để làm tài liệu nghiên cứu cho sinh viên các khóa học.

Với nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động… Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh sẽ là địa chỉ tin cậy cho con em các gia đình trong tỉnh và vùng lân cận đến học tập, đồng thời cũng là địa chỉ để các cơ sở y tế trong tỉnh và khu vực tiếp nhận đội ngũ cán bộ y tế có năng lực và trình độ chuyên môn cao do nhà trường đào tạo; đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việt Hoa
Top