Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 01/11/2017 - 09:02
Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo
Mấy năm gần đây, xã Minh Tân, huyện Lương Tài luôn vận động người dân xây dựng quỹ vì người nghèo vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao từ 20-60%.

Hơn 10 năm qua, từ nguồn quỹ này xã đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới được hơn 20 ngôi nhà đại đoàn kết, trợ cấp kịp thời các hộ gặp rủi ro, hoạn nạn, giúp đỡ hộ nghèo nằm viện dài ngày, hỗ trợ học phí cho con hộ nghèo và tặng quà hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết… Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,98%.

Ông Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch UBMTTQ xã Minh Tân cho biết: Năm 2017, Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo. Tổ chức thống kê rà soát đối tượng hộ nghèo, các trường hợp khó khăn về nhà ở, tình trạng sức khỏe, nằm viện dài ngày… để xây dựng kế hoạch triển khai các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ cho phù hợp đảm bảo đúng luật, đúng đối tượng. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, xã đã triển khai tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo; thành lập Ban vận động gồm 17 thành viên do Chủ tịch UB MTTQ xã làm trưởng ban. Các thôn tổ chức thành lập Ban vận động, căn cứ vào dân số phân thành từng nhóm, thôn nhỏ có từ 3 đến 4 nhóm, thôn đông dân cư có từ 5 đến 7 nhóm đến tận hộ gia đình để tuyên truyền vận động... 

Để cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên hệ thống Đài truyền thanh xã, loa truyền thanh cơ sở, gắn vào các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2017 và thông báo tới từng thôn, từng đối tượng… Kết hợp tuyên truyền nêu gương những hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững và cập nhật thông báo việc thu quỹ hàng ngày, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực trong cuộc vận động, các trường hợp ủng hộ quỹ vượt chỉ tiêu cao... nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, chung tay đẩy mạnh cuộc vận động, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái của dân tộc để quan tâm, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Để cuộc vận động đạt kết quả cao, xã Minh Tân thực hiện tốt việc công khai  thu, chi quỹ vì người nghèo mỗi năm, hiệu quả từ nguồn quỹ để tạo niềm tin cho nhân dân, các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ.  Theo đó, xã triển khai cuộc vận động vì người nghèo từ ngày 17-10 và đến ngày 26 -10 đã vận động các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân được 41 triệu 864 ngàn đồng, đạt 168% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đây cũng là xã có tiến độ vận động quỹ nhanh và vượt cao so với chỉ tiêu kế hoạch của huyện. Bên cạnh việc vận động quỹ vì người nghèo, xã Minh Tân cũng xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nguồn quỹ năm 2017 như: dự kiến sẽ chi hỗ trợ sửa chữa, xây mới 5 nhà ở cho hộ nghèo, trợ cấp các trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn, chi phí hộ nghèo nằm viện dài ngày, hỗ trợ học phí cho con em hộ nghèo và tặng quà hộ nghèo tiêu biểu nhân Ngày Đại đoàn kết 18-11, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất...

Cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy hiệu quả tạo sự đoàn kết thống nhất toàn dân quan tâm giúp đỡ hộ nghèo ổn định cuộc sống... Những năm tới, xã Minh Tân tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo và triển khai đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đa dạng hóa các hình thức giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ... nhằm động viên khích lệ các hộ phát huy sức mạnh nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu mạnh.  

Kim Thỏa (Đài Lương Tài)
Top