Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 01/11/2017 - 08:55
Thực hiện các giải pháp phòng tránh tai nạn lao động
An toàn, vệ sinh lao động là nội dung quan trọng không chỉ bảo đảm sức khỏe cho người lao động, hạn chế tai nạn xảy ra mà còn giúp mỗi cơ quan, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp, tốc độ phát triển nhanh vì thế việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động luôn được các cấp, ngành quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo ông Trần Ngọc Đạo, Trưởng phòng Chính sách lao động (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) thì an toàn, vệ sinh lao động nhằm mục tiêu thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh như cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn, giữ sức khoẻ cho người lao động… vì thế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tham mưu cho các cấp, ngành thực hiện các chính sách liên quan, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động.

Một trong những hoạt động tuyên truyền nổi bật là tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Năm nay, lễ mít tinh được tổ chức tại KCN Quế Võ với sự tham dự của đại diện các cấp, ngành, các doanh nghiệp và nhiều người lao động. Nhân dịp này, cũng có nhiều hoạt động như cấp phát tài liệu tuyên truyền, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động… Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú từ đó từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động.

 

 

Quan tâm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động góp phần giảm thiểu tai nạn xảy ra.

 

Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện pháp luật về lao động được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham gia phối hợp và tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra tại nhiều doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.

Mặc dù các cấp, các ngành có giải pháp tích cực, tuy nhiên tình trạng vi phạm an toàn, vệ sinh lao động còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến các vi phạm: Ký kết hợp đồng lao động chưa đúng quy định của pháp luật; không nâng lương cho người lao động theo quy chế của doanh nghiệp; không báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động định kỳ. Khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt có nơi chưa thực sự quan tâm. Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có lúc chưa  đầy đủ. Việc xác định, phân loại đầy đủ người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa thường xuyên…

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn lao động với 37 người bị nạn, trong đó có 4 người chết, 3 người bị thương nặng, tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động là 144. Trong số các vụ tai nạn lao động nguyên nhân có 3 vụ không có phương tiện bảo vệ cá nhân; 2 vụ chưa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 16 người lao động vi phạm quy định về quy trình vận hành máy, thiết bị; có 2 vụ điều kiện lao động không tốt và 5 vụ nguyên nhân khách quan. Việc để xảy ra tai nạn lao động đã ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp của người lao động, tâm lý  những công nhân khác và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn lao động là tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt, tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách, làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động... Đây là những lĩnh vực thường xuyên vi phạm và có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động nhất. Bên cạnh đó tiếp tục đôn đốc các công trình công cộng ở nơi đông người thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức điều tra, thống kê tai nạn lao động từ đó làm rõ nguyên nhân để khắc phục và thực hiện chính sách đối với nạn nhân tai nạn. Cần đẩy mạnh tuyên truyền và các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm đưa việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, đặc biệt an toàn, vệ sinh lao động vào nền nếp.

Ngọc Đăng-Thanh Nhàn (SVTT)
Top