Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 31/10/2017 - 16:01
Hạ tầng CNTT được đầu tư rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
Mạng lưới bưu chính viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) được đầu tư mới góp phần bảo đảm liên lạc thông suốt trong tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Đến nay toàn tỉnh có 15 doanh nghiệp bưu chính viễn thông, 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 1.420 trạm BTS; 96 điểm bưu điện văn hóa xã; 1.460 nghìn thuê bao điện thoại các loại, mật độ điện thoại bình quân đạt 116,3 thuê bao/100 dân, gấp 110 lần năm 1997.

Số thuê bao Internet băng thông rộng phát triển nhanh, nhất là từ năm 2006 đến nay, mật độ Internet đạt 118,2 thuê bao/100 dân.

G.B
Top