Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 31/10/2017 - 09:27
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh: Khởi sắc trong thu ngân sách nhà nước
Tính đến hết tháng 9, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đạt 6.906 tỷ đồng, bằng 94,60% dự toán và bằng 72,31% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng địa bàn tỉnh Bắc Ninh thu 4.187 tỷ đồng, bằng 95,38% dự toán và bằng 74,24% chỉ tiêu phấn đấu.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị có số thu NSNN 9 tháng đạt cao so với dự toán cả năm 2017 của ngành Hải quan cả nước. Đây là một kết quả đáng mừng, không những khẳng định hoạt động XNK trên địa bàn có những chuyển biến rõ nét mà còn chứng tỏ hiệu quả từ những giải pháp quản lý và thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thì ngay từ đầu năm đơn vị thực hiện tốt công tác thu hút các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu  (XNK) trên địa bàn 3 tỉnh; kiểm soát tốt về chính sách giá, áp mã và phân loại hàng hóa; thường xuyên kiểm tra và phân tích số thu, kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu trong thu nộp NSNN. Nổi bật là việc tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác KTSTQ theo đúng quy định của pháp luật để hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế. Kịp thời phát hiện các hành vi gian lận thương mại, ưu tiên việc kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới, ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng cơ sở của chính sách, pháp luật để gian lận, trốn thuế... Đồng thời, tăng cường kiểm soát, chống buôn lậu gian lận thương mại và quản lý rủi ro thông qua việc xác định những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, những lĩnh vực công tác nhạy cảm để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Tiếp tục đấu tranh, phát hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là gian lận qua số lượng, trị giá, thuế suất… mở rộng phạm vi sang các lĩnh vực đầu tư, gia công sản phẩm XNK, hàng chuyển cửa khẩu. Tăng cường kiểm soát thủ tục hàng chuyển cửa khẩu, chuyển cảng nhằm quản lý chặt chẽ tránh gian lận thương mại.

 

 

Khách hàng đến làm thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh.

 

Cùng với đó, Cục chú trọng thu thập thông tin, xây dựng tiêu chí rủi ro, cập nhật vào hệ thống trước khi phân luồng tờ khai đáp ứng yêu cầu Hải quan điện tử. Tiếp tục xây dựng hồ sơ quản lý doanh nghiệp, qua đó kiểm soát rủi ro trong hoạt động XNK và theo dõi, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro bằng cách thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục KTSTQ, các Phòng tham mưu… để có thông tin đa dạng, nhiều chiều, phục vụ tốt cho việc thiết lập tiêu chí rủi ro. Rà soát các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế tạo tài sản cố định, phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao để theo dõi và có biện pháp quản lý chặt chẽ. Tăng cường kiểm tra, xác định trị giá nhằm chống thất thu thuế qua gian lận về giá theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan...

Những kết quả đạt được chính là tiền đề để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện mục tiêu thu NSNN cả năm 2017. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Cục phấn đấu thu NSNN đạt 9.550 tỷ đồng  (địa bàn tỉnh Bắc Ninh 5.640 tỷ đồng). Cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK nhằm tăng thu NSNN. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK. Đặc biệt, duy trì Tổ giải quyết vướng mắc, chủ động và nhanh chóng gặp gỡ giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền với từng doanh nghiệp, động viên doanh nghiệp nộp thuế đủ, đúng hạn. Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, hải quan, nhất là những chính sách mới để doanh nghiệp biết và thực hiện. Đồng thời rà soát, nắm bắt cụ thể các doanh nghiệp hoạt động XNK, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động XNK trên địa bàn, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại… Tích cực cải cách thủ tục hành chính và phối hợp với các ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động XNK và thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

Bài, ảnh: Hà Linh
Top