Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 30/10/2017 - 16:45
Tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 636 đảng viên
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7-11-1917 – 7-11-2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 636 đảng viên.

Trong số này có 14 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 54 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 230 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 109 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 51 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 167 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xuân Bình
Top