Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 30/10/2017 - 08:58
Thách thức mới trong giảm nghèo đa chiều
Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh cũng như ở mỗi địa phương. Sau hơn một năm thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, nhiều thách thức đang được đặt ra đòi hỏi sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm từ các cấp chính quyền địa phương đến người dân thuộc đối tượng thụ hưởng nếu muốn thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2016, khi Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, Bắc Ninh cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đang tiếp cận và triển khai giảm nghèo đa chiều. Theo đó, ngoài tiêu chí về thu nhập, chuẩn nghèo theo tiêu chí đa chiều  còn được đo lường ở mức độ thiếu hụt 5 dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Cách tiếp cận này giúp “nhận dạng” đối tượng nghèo chính xác, cụ thể hơn đồng thời giúp người dân tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để có giải pháp hỗ trợ phù hợp hơn với nhu cầu và đặc tính của hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đó tạo cơ hội để các địa phương thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, việc kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng khiến công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 gặp nhiều thách thức hơn so với giai đoạn trước đây bởi việc thực hiện chính sách giảm nghèo không chỉ cần đến nguồn lực để tăng thu nhập cho người nghèo, giúp họ thoát nghèo mà còn đòi hỏi thêm nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giáo dục, y tế, công nghệ thông tin… Mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 là giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều xuống còn 2,1% vào năm 2020, bình quân mỗi năm giảm từ 0,2% đến 0,5%.

Ông Nguyễn Văn Cậy, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng: Để thực hiện được mục tiêu này trước hết cần phải thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận trong xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, biện pháp giảm nghèo từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội đến chính bản thân người nghèo. Nhà nước hỗ trợ nhưng cần xác định giảm nghèo là việc của bản thân người nghèo, hộ nghèo; phải làm cho người nghèo, hộ nghèo tự giác, chủ động thực hiện và có trách nhiệm hơn nữa để vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

 

Nhờ được học nghề trồng nấm mà nhiều hội viên phụ nữ tại thôn Nghiêm Xá (thị trấn Chờ, Yên Phong)  từng bước vươn lên thoát nghèo.

 

Công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 vẫn tiếp tục được tập trung thực hiện lồng ghép với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới. Các ngành và địa phương từng bước tập trung, chủ động đổi mới cách tiếp cận, các giải pháp hỗ trợ theo hướng giảm dần việc hỗ trợ trực tiếp “cho không”, tăng cho vay có điều kiện, có hoàn trả, có thời hạn để nâng cao ý thức, nỗ lực thoát nghèo của từng hộ. Trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp. Với nhóm không nghèo về dịch vụ xã hội cơ bản mà nghèo về thu nhập sẽ tập trung chính sách tạo sinh kế; nhóm nghèo về dịch vụ xã hội cơ bản mà không nghèo về thu nhập thì sẽ có chính sách hỗ trợ tiếp cận… Nhờ đó mà ngay trong năm đầu triển khai giảm nghèo đa chiều, tỉnh đã thu được kết quả giảm nghèo khả quan. Theo rà soát, tính đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có tổng số 8.266 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,59%); 8.980 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,81%). So với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,94%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,19%.

Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo theo Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, trong 2 năm 2017-2018 sẽ có 854 hộ nghèo được nhận hỗ trợ xây nhà với mức 45 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, đối với các hộ nghèo hộ thuộc diện không có sức lao động (người già neo đơn không nơi nương tựa, mắc bệnh hiểm nghèo…) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù riêng, không đưa họ vào diện thực hiện mục tiêu giảm nghèo mà chuyển sang nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.

Thời gian tới, bên cạnh các chính sách về hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ về giáo dục - đào tạo, y tế, nhà ở… cho hộ nghèo, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ, từng bước cải thiện và nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của các hộ mới thoát nghèo, tăng cường giải pháp chống tái nghèo.  Đó là cách thúc đẩy nỗ lực vươn lên của người dân, cũng là  để giảm dần tư duy ỷ lại, không muốn thoát nghèo của một bộ phận hộ nghèo trong giai đoạn trước.

Hoài Phương
Top