Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 30/10/2017 - 08:55
Bắc Ninh, một “thương hiệu”
Kỳ 4: Chinh phục đỉnh cao mới

Không chủ quan với thành tích đạt được, nhận diện rõ những thách thức lớn hơn ở phía trước, Bắc Ninh đang nghiêm túc hành động cho chu kỳ tăng trưởng mới với quyết tâm chính trị cao nhất trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Vận hội và thách thức

Nhằm tiếp sức cho Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với tỉnh ngày 12-2-2017 đã đồng ý với chủ trương: Hỗ trợ để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; có cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; sớm ban hành chính sách cụ thể tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các tỉnh có nhiều KCN; cho phép Bắc Ninh xây dựng đề án thành phố thông minh; thành lập Trung tâm Hành chính công; đẩy nhanh tiến độ một số công trình do Trung ương thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 18, 38... Và ngày 15-6-2017, Bắc Ninh được Trung ương bàn giao Dự án xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung tại tỉnh, mở ra kỳ vọng là khu vực nghiên cứu, sản xuất, vừa là khu tổ hợp dịch vụ hiện đại. 

 Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh sẽ là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước. Đây rõ ràng là vận hội để Bắc Ninh vươn lên một tầm cao mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2015-2020: “… Xây dựng nền tảng để phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21”. Như vậy so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề ra cho tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, thời gian đã rút ngắn, Bắc Ninh sẽ phải đi nhanh hơn, phát triển mạnh hơn.

 

 

Thành phố Bắc Ninh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hội tụ đủ tiêu chí để đề nghị công nhận là Đô thị loại I.

 

Để chinh phục đỉnh cao mới cũng cần nhìn lại chặng đường hơn 20 năm qua, thành tựu đạt được là hết sức to lớn nhưng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cũng nhận thức sâu sắc về những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại. Đó là công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chuyển biến chậm. Kinh tế phát triển chưa bền vững, tốc độ phát triển dịch vụ chậm, sự phát triển của khu vực kinh tế trong nước và phát huy lợi thế của làng nghề chưa tương xứng, công nghiệp hỗ trợ yếu, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Cải cách hành chính, năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có mặt còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống văn hóa cho công nhân và nhà ở xã hội chưa cao. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn xảy ra, vi phạm và phạm tội kinh tế phức tạp. Môi trường còn nhiều bất cập, an toàn thực phẩm có nhiều nguy cơ. Khiếu nại, tố cáo đông người còn tiềm ẩn…

Môi trường kinh doanh của tỉnh Bắc Ninh nhiều năm được xếp hạng trong nhóm các tỉnh tốt nhất nhưng qua nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, do quy mô kinh tế tăng nhanh, một số hoạt động quản lý tỏ ra quá tải. Đặc biệt, môi trường kinh doanh của tỉnh còn những “nút thắt” cần tháo gỡ: Trở ngại trong tiếp cận đất đai và một số thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; khoảng cách giữa chính sách và thực thi trên thực tế; sự tụt hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số sở, ngành có liên quan tới doanh nghiệp; một số cơ quan chức năng chưa kết nối tốt với doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết có hiệu quả các kiến nghị.

Đặc biệt, thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Tiến trình ấy mang đến cơ hội để hình thành và phát triển kinh tế tri thức thông qua tiếp thu, làm chủ và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ vượt bậc. Đồng thời cũng là thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải thay đổi tư duy và phương pháp truyền thống trong hành trình để Bắc Ninh tiến về phía trước.

Quyết tâm chính trị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Để Bắc Ninh vươn lên tầm cao mới của một trong những địa phương phát triển nhất cả nước, từ những chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã và đang thực hiện quyết tâm chính trị với những hành động khẩn trương, nghiêm túc.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Tiếp đó, HĐND tỉnh ra Nghị quyết về việc Thông qua Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với phương án tỉnh trở thành đô thị loại I, được đánh giá theo 5 tiêu chí: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Mới đây, ngày 18-10-2017, trong cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý để Bắc Ninh có Đề án khoa học về xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trên cơ sở đó xem xét, báo cáo Bộ Chính trị đưa vào chương trình công tác năm 2018.

 Theo chủ trương chung, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh là phấn đấu với mục tiêu đến năm 2030: Kinh tế phát triển với tốc độ cao, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ; phát triển kinh tế - đô thị. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; an sinh xã hội, an toàn trật tự xã hội được đảm bảo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, quy hoạch và phát triển đô thị lõi Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng “Hiện đại, văn minh, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”, cùng với Hà Nội, Vĩnh Phúc phát triển thành vùng đô thị lớn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 

 

Đến nay, Bắc Ninh khai trương và vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh và của 4 đơn vị cấp huyện. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

 

Thể hiện nỗ lực tiếp tục kiến tạo và hiện thực hóa tầm nhìn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định: “UBND tỉnh quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân; xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu phát triển. Doanh nghiệp và người dân phải là đối tượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp”.

Khởi động xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển và phục vụ, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhấn mạnh sự thay đổi, tạo chuyển biến về cách ứng xử giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp với tinh thần “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”.

Đặc biệt, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI Bắc Ninh). Đây được coi là một trong những giải pháp đột phá, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng quản lý điều hành thích ứng với giai đoạn mới. Bỡi lẽ, DCI là công cụ để tỉnh đánh giá chất lượng công việc, tìm ra ưu, nhược điểm của từng ngành, địa phương. Từ đó có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; tính năng động, tiên phong, đổi mới quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thông tin, đối thoại…

Cùng với đó, Trung tâm Hành chính công của tỉnh được đưa vào vận hành, hướng tới giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại đây với không gian giao tiếp văn minh, lịch sự, nêu cao sự liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, Trung tâm Hành chính công của thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành và Lương Tài cũng đi vào hoạt động.

Bắc Ninh còn thông qua Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp với mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 15.000 doanh nghiệp hoạt động. Mục tiêu lớn hơn là biến xứ “trăm nghề” giàu bản sắc Bắc Ninh-Kinh Bắc không chỉ là miền đất hứa cho các nhà đầu tư nước ngoài mà cho người khởi nghiệp.

Tinh thần chủ động, tích cực và những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh thể hiện quyết tâm đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ. Theo đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: “Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới thành phố thông minh sẽ là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều trí tuệ, công sức và vật chất. Chỉ có huy động sức mạnh và khả năng sáng tạo to lớn của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh thì mới bảo đảm thắng lợi”. Phát biểu của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh bao hàm nhận thức sâu sắc về thành tựu, nhận diện rõ khó khăn, thách thức, vận dụng những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm phát huy bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh cho thành công trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Đỗ Xuân-Thanh Hương-Bảo Anh
Top