Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 29/10/2017 - 14:58
Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong
Ngày 28-10, Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong trên địa bàn tỉnh. Hội thảo với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các đại biểu đến từ nhiều Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu trao đổi về giá trị của sắc phong

 

Sắc phong là loại văn bản do các triều vua phong kiến Việt Nam ban hành để phong cho các vị thần, thành hoàng làng và cho các bề tôi có công với nước. Thống kê sơ bộ, Bắc Ninh hiện có hơn 2.000 sắc phong với niên đại từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn và Nguyễn được lưu giữ tại các Đình, Đền, Chùa và từ đường gia tộc. Các sắc phong còn tồn tại với nhiều hình thức đa dạng như sao chép trên giấy, khắc trên bia đá, sao chép trên gỗ… Việc nghiên cứu sắc phong có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về lịch sử, văn hóa xã hội, địa lý, mỹ thuật của mỗi triều đại, giai đoạn lịch sử hay các phong tục, tập quán văn hóa của từng cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời gian, hệ thống di tích sắc phong của tỉnh Bắc Ninh đang chịu tác động của khí hậu cùng những bất cập trong công tác bảo quản, lưu giữ và phát huy giá trị khiến số lượng sắc phong ngày càng mai một.

Hội thảo thu hút 18 tham luận là những bài viết công phu, giàu ý nghĩa và giá trị của các nhà khoa học được khảo cứu qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau và quá trình điền dã tại các di tích trong tỉnh.

Các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu về: Lịch sử sắc phong qua các thời kỳ; nghiên cứu thực trạng sắc phong của Bắc Ninh về số lượng, niên đại, đặc điểm thư pháp, nghệ thuật trang trí qua các triều đại…; đánh giá vai trò, vị trí của sắc phong trong đời sống văn hoá của người dân Bắc Ninh hiện nay; đề xuất những giải pháp lưu giữ, bảo quản sắc phong trong cộng đồng; những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và phát huy giá trị di sản sắc phong.

Tin, ảnh: Thuận Cẩm
Top