Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 27/10/2017 - 15:54
Bình quân mỗi năm kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh tăng 42%
Sản xuất công nghiệp phát triển đã tạo bước đột phá cho hoạt động ngoại thương. Năm 1997, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh mới đạt 20,4 triệu USD, chỉ bằng 0,23%/kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Năm 2010, với sự tham gia của các doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực điện tử đã đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh đạt 2.451 triệu USD, bằng 3,4%/kim ngạch cả nước; năm 2013 đạt đỉnh với kim ngạch xuất khẩu đạt 26.283 triệu USD, bằng 19,9% cả nước; năm 2016 đạt 22.809 triệu USD, bằng 13% và xếp thứ 2 cả nước (sau TP. HCM).

Tính chung, bình quân mỗi năm từ 1997-2016, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh tăng 42%.

G.B
Top