Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 27/10/2017 - 08:47
Phường Suối Hoa tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân
Ngày 25-10, phường Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh) tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Xuất phát từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26-10-2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới” diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là nơi để lực lượng công an lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân phản ánh về tư cách, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của lực lượng. Từ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Tại diễn đàn, có nhiều ý kiến đóng góp đối với lực lượng công an về thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao khả năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; việc nắm bắt tình hình ANTT ở từng địa bàn dân cư nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhân dịp này, đại diện Công an phường đã báo cáo kết quả công tác, tình hình ANTT từ đầu năm đến nay; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Nguyễn Văn Long
Top