Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 27/10/2017 - 08:36
Nông dân Thuận Thành xây dựng Nông thôn mới từ những việc làm cụ thể
Với hơn 16.400 hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Thuận Thành tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM) từ những việc làm thiết thực.
Giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên tại thị trấn Hồ (Thuận Thành).

 

Xác định rõ vai trò của Hội đối với công cuộc xây dựng NTM, HND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân lựa chọn các phần việc cụ thể, từ đó chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua do Hội phát động được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng. Nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội viên nông dân trong huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình trên cơ sở khai thác các thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương. Nhờ đó số hộ hội viên đăng ký tham gia và đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2017, toàn huyện có 11.850 hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ở các địa phương ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của hội viên có giá trị kinh tế cao như mô hình trang trại tổng hợp ở xã Đại Đồng Thành; mô hình nuôi bò sữa ở xã Gia Đông; mô hình chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả ở xã Ninh Xá, Trí Quả, Hà Mãn...

Để góp phần xây dựng bộ mặt NTM ngày càng văn minh, hiện đại, nông dân trong huyện đóng góp 1,5 tỷ đồng, 2.400 ngày công lao động, hiến 245 m2 đất của gia đình làm công trình công cộng; trao tặng 1 ngôi nhà Tình nghĩa nông dân và 2 con bò giống sinh sản cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thành lập các tổ tự quản đường giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường; tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, nông dân trong huyện cũng tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”). Các cơ sở Hội thành lập và duy trì sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ nông dân với nội dung, hình thức thường xuyên đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ ở từng thời điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường nông thôn.

 Cùng với sự nỗ lực của hội viên nông dân, các cấp HND trong huyện cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Sacombank với tổng dư nợ hơn là 78 tỷ đồng. Hàng năm phối hợp tổ chức 130 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới cho hàng nghìn lượt hội viên; hỗ trợ mua máy móc nông nghiệp, vật tư, phân bón; thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án làm điểm để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng.

Đến nay, huyện Thuận Thành đã có 10/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2017 có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, thời gian tới các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện sớm “về đích” trở thành huyện đạt chuẩn NTM.

Anh Khôi
Top