Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 26/10/2017 - 16:08
Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”
Chiều 26-10, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện nay”.
Toàn cảnh buổi Hội thảo.

           

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khẳng định: Những năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thường xuyên lãnh đạo tổ chức Đảng cơ sở, chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Tính đến hết quý III năm 2017, tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 25 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm gần 1 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho hơn 18 nghìn người lao động, với mức lương bình quân ổn định đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng; hằng năm, toàn Khối huy động được khoảng 30 tỷ đồng tham gia các chương trình an sinh xã hội; toàn Khối hiện có 59 đơn vị tổ chức cơ sở Đảng với 2.480 đảng viên và hàng năm có hơn 85% đơn vị đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

24 tham luận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, các mặt thuận lợi cũng như một số khó khăn, hạn chế; đồng thời đưa ra những kinh nghiệm, bài học, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị doanh nghiệp...Từ đó góp phần không ngừng củng cố, xây dựng các tổ chức  cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh và thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xuân Bình-Xuân Me
Top