Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 26/10/2017 - 08:21
Sản lượng điện thương phẩm quý III tăng 21,69%
Quý III, sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh đạt khoảng 1,619 tỷ kWh, tăng trưởng gần 21,69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các thành phần: Công nghiệp - xây dựng chiếm 81 %, tăng 24,8%; Quản lý tiêu dùng chiếm 14,66% và tăng 7,34%; Nông lâm ngư nghiệp chiếm 0,98%, giảm 4,69%; Thương nghiệp dịch vụ chiếm 1,93%, tăng 42,7%; Các hoạt động khác chiếm 1,44%, tăng 15,3%. Tỷ lệ tổn thất điện năng 3,99%. Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 18,32 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 20,63 triệu kWh (ngày 9-8) Pmax là 981,1 MW (ngày 8-8), Pmin là 548 MW (ngày 3-7). Độ ổn định cung cấp điện được nâng cao về các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI.

 

 

Điện phục vụ lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng 24,8%.

 

Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng có chuyển biến tích cực. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,8 ngày, giảm 1,2 ngày so với qui định, phát triển mới 4.372 khách hàng, thay thế định kỳ hơn 13.104 công tơ điện 1 pha, 8.779 công tơ điện 3 pha. Công ty Điện lực Bắc Ninh thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Trong quý Công ty đã gửi 2,68 triệu tin nhắn thông báo đến khách hàng, xử lý và giải quyết 26.645 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

Tin, ảnh: Thái Uyên
Top