Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/10/2017 - 15:00
Nhân tiếp những tấm lòng nhân ái
Đã thành truyền thống, ngày 17-10 hằng năm, cùng với cả nước, Bắc Ninh phát động Ngày vì người nghèo và tổ chức tháng cao điểm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái bằng việc làm cụ thể nhằm chăm lo cho người nghèo thiết thực hơn.

Năm 2016, toàn tỉnh đã vận động được gần 21 tỷ đồng, cộng với nguồn ngân sách tỉnh bổ sung, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã chi hơn 36 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của tỉnh về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và quan tâm chăm sóc hỗ trợ tốt hơn cho hộ nghèo, hộ khó khăn… Từ đầu năm đến hết tháng 9- 2017, toàn tỉnh đã vận động được gần 1,4 tỷ đồng và sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung, Quỹ đã chi gần 30 tỷ đồng cho hỗ trợ xây dựng gần 740 nhà Đại đoàn kết và nhiều hoạt động nhân ái khác. Từ sự chung tay vì người nghèo thiết thực, hiệu quả, số hộ nghèo giảm đáng kể. Bắc Ninh hiện có tỷ lệ hộ nghèo thấp, đứng thứ 7 toàn quốc. Đó là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hiện tỉnh ta vẫn còn gần 10 nghìn hộ nghèo, 9 nghìn hộ cận nghèo cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2017, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ và tiếp tục tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo.

Để đạt được chỉ tiêu vận động và sử dụng Quỹ hiệu quả, cấp ủy Đảng các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động phải đặt lên hàng đầu và được đẩy mạnh. Các thành viên Ban Vận động Quỹ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp để việc vận động hỗ trợ đến được từng hộ nghèo cụ thể. Nguồn quỹ phải được quản lý chặt chẽ, công khai minh bạch, bảo đảm đúng mục đích hỗ trợ người nghèo.

Với truyền thống nhiều năm qua mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, tin rằng cuộc vận động ủng hộ Quỹ năm 2017, nhất là trong tháng cao điểm, Bắc Ninh sẽ nhân tiếp những tấm lòng nhân ái và đạt được kết quả cao hơn để người nghèo được hỗ trợ thiết thực hơn trong quá trình phấn đấu vượt khó, giảm nghèo bền vững.

Trung Hiệp
Top