Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 19/10/2017 - 08:49
Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
Thị xã Từ Sơn giáp Thủ đô Hà Nội, có nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, nhất là khu vực kinh tế tư nhân với nhiều làng nghề truyền thống. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND thị xã Từ Sơn có những chương trình, hoạt động thiết thực để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của toàn thị xã.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cho biết: “Thị xã hiện có 1233 doanh nghiệp, 2233 hộ sản xuất, kinh doanh thuộc diện Chi cục Thuế thị xã quản lý. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tính đến hết  tháng 6-2017, có hơn 15.600 người làm việc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của khối kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, những năm qua, HĐND thị xã quan tâm làm tốt các mặt công tác, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển”.

Hàng năm, Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành thẩm tra, tham gia, đóng góp ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách ngay từ khi cơ quan chuyên môn lập và trình dự toán. Thông qua giao ban của Thường trực HĐND và UBND thống nhất các chỉ tiêu, tiêu chí dự toán năm nhằm bảo đảm tính khoa học, khả thi trước khi trình HĐND xem xét, quyết nghị. Hàng năm, Thường trực HĐND ban hành kế hoạch giám sát việc giao và thực hiện dự toán ngân sách HĐND đã thông qua và có Nghị quyết về việc giám sát nội dung này. Quan tâm đến việc giao chỉ tiêu thu và các giải pháp thực  hiện các chỉ tiêu thu ngân sách từ các sắc thuế ngoài quốc doanh.

Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Qua đó, tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là các chính sách về phát triển kinh tế của tỉnh cho nhân dân nắm được và thực hiện. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, đề xuất của cử tri, nhất là cử tri khu vực làng nghề. Qua đó, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cơ quan cấp trên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Tiếp thu kiến nghị của HĐND, UBND và các cơ quan chức năng của thị xã có nhiều hành động thiết thực tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển như: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh, quản lý thuế; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và các luật có liên quan.

Các hoạt động trên của HĐND thị xã Từ Sơn góp phần thiết thực thúc đẩy các thành phần kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng phát triển tương đối mạnh. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như tinh thần Nghị quyết số 10 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) thì vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Cũng theo Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thị Lệ Tuyết, HĐND thị xã sẽ bám sát Chương trình hành động số 34 ngày 25-7-2017 của Tỉnh ủy và sự lãnh đạo của Thị ủy để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Qua đó tuyên truyền phổ biến chính sách đến cử tri và tiếp thu kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cử tri để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa.

Vân Giang
Top