Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 18/10/2017 - 15:31
Thiết lập đô thị kỷ cương, văn minh
Năm 2017 là năm thứ 2 thành phố Bắc Ninh tập trung thực hiện “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ" theo Nghị quyết 02 của Đảng bộ thành phố. Với nhiều giải pháp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện nay trật tự, kỷ cương đô thị đang từng bước được thiết lập tạo diện mạo một thành phố văn minh, hiện đại.
Một góc thành phố Bắc Ninh.

 

Bên cạnh tuyên truyền vận động, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp thiết như vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; rà soát các quy chế, quy định về lĩnh vực đô thị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm tăng cường việc quản lý và xử lý vi phạm; duy trì các hoạt động xã hội hóa vệ sinh môi trường, tuyến phố văn minh, tuyến phố tự quản, nhân rộng mô hình thu gom rác thải tại nguồn; tăng cường vai trò trách nhiệm của Đội quản lý trật tự đô thị, thành lập 19 tổ quản lý trật tự đô thị xã, phường.
Từ đầu năm đến nay thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố, thu giữ 3420 tang vật, 75 bạt che, 410 bàn ghế các loại, tháo dỡ 504 băng rôn, 734 mái che, mái vẩy, 560 biển quảng cáo sai quy định. Sau khi lập lại trật tự đã bàn giao cho UBND các xã, phường tiếp tục quản lý, giữ gìn trật tự đô thị tại địa phương. Triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông và kỷ cương đô thị. Tiến hành rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ cũng như đầu tư xây dựng các công trình không đúng với quy hoạch được duyệt. Tiến hành kiểm tra 509 trường hợp xây dựng, lập biên bản ngừng thi công xây dựng 104 trường hợp (trong đó 78 trường hợp xây dựng sai hồ sơ thiết kế, 26 trường hợp xây dựng nhà tạm), xử phạt 62 trường hợp xây dựng sai hồ sơ thiết kế, nộp ngân sách nhà nước 420 triệu đồng…Đặc biệt thành phố thiết lập và duy trì đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh về trật tự đô thị, vệ sinh, cảnh quản môi trường.

Công tác chỉnh trang đô thị được tập trung tổ chức triển khai trên nhiều tuyến đường như Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ, các cửa ngõ vào thành phố, công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, công viên Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Cừ, Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ, vườn hoa Ngân hàng, chợ Lớn, nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước..., duy trì vận hành hệ thống chiếu sáng, trang trí, trồng bổ sung cây xanh, cây hoa, thảm cỏ; đảm bảo tốt vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Có thể thấy trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực, thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị ngày càng nâng lên.

Tiến tới xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, hiện thành phố đã tổ chức rà soát, đánh giá đối chiếu với 5 tiêu chí của đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ. Cụ thể: tiêu chí dân số đạt 28.28/30 điểm; tiêu chí diện tích đạt 13,26/25 điểm; tiêu chí về đơn vị hành chính trực thuộc đạt 10/10 điểm; tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế đạt 28,33/30 điểm; các yếu tố đặc thù đạt 2/2 điểm. Như vậy, dựa trên số điểm tự chấm thì đến nay thành phố Bắc Ninh có tổng số điểm là 81,87/100 điểm, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

Việc đề nghị thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị hành chính loại I có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Đây cũng là nề tảng quan trọng để tỉnh Bắc Ninh xây dựng lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2022 nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới.

Đặc biệt, thực hiện 5 quyết tâm chính trị năm 2017, đến nay thành phố trồng được 17.300/20.000 cây xanh các loại (đạt 86.5% kế hoạch); Tập trung thực hiện đầu tư 13 trường cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa trường học và chống quá tải (1 công trình đã hoàn thành, 9 công trình đang triển khai thi công, 3 công trình đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, dự kiến thi công trong năm 2017); Triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị tại các ngõ, xóm (đã thi công kéo dây, lắp dựng 1.200 cần đèn, lắp dựng  hoàn thiện 400/2.000 cột đèn chiếu sáng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2017); Triển khai thực hiện cải tạo nâng cấp, xóa bỏ đường đất trong khu dân cư (có 1 địa phương đã hoàn thành, 7 địa phương đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2017, 6 địa phương đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, dự kiến thi công xong trong năm 2017); Hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn: đã hoàn thành đấu nối các đấu nối hệ thống cấp nước tại các dự án, khu dân cư có đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước (khu nhà ở Khả lễ II; khu dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn; khu dân cư Đồng Soi), hoàn thành lắp dựng hệ thống cấp nước tại các dự án, khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch.

Hướng về tương lai, thành phố Bắc Ninh luôn vận dụng, huy động mọi nguồn lực, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người để xây dựng thành phố kỷ cương, nền nếp hơn, đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển vì một đô thị năng động, hiện đại, văn minh.

Hoàng Mai
Top